Παραπομπή της Ελλάδας για τα ιατρικά απόβλητα

0

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπεται η Ελλάδα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κομισιόν, για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Αττική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε την υπόθεση της απευθείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών στον τομέα, κατόπιν σχετικής καταγγελίας και έκρινε ότι, εξαιτίας των αδιαφανών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο, παρεμποδίστηκε ο πραγματικός ανταγωνισμός και ενδεχομένως σπαταλήθηκαν χρήματα των φορολογουμένων. Τον Νοέμβριο του 2008, η Εθνική Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ανέθεσε απευθείας σε ανάδοχο τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων νοσοκομείων της Αττικής, με σύμβαση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή, ειδικότερα,απεφάνθη ότι οι ελληνικές αρχές “μη ακολουθώντας τις διαφανείς διαδικασίες μιας ανοιχτής ή κλειστής διαδικασίας απέκλεισαν άλλους υποψήφιους προμηθευτές. Η υιοθέτηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης δίχως προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν συνθήκες ανταγωνισμού ή διαφάνειας και ενδεχομένως να οδήγησε σε σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων”. Της απόφασης για την παραπομπή προηγήθηκε προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής και αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία δεν απάντησε η ελληνική κυβέρνηση.;

Σχόλια