Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΚ για τα αστικά λύματα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο επειδή δεν διασφάλισε την σωστή επεξεργασία των λυμάτων. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. απαιτείται να έχουν αποτελεσματικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς τα μη επεξεργασμένα λύματα θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τα εσωτερικά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ελλάδα προειδοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2010 σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορά περιοχές με πληθυσμό μεταξύ 2.000 και 15.000 κατοίκων. Αν και πολλά από τα αρχικά προβλήματα έχουν διευθετηθεί, το μέγεθος των προβλημάτων που παραμένουν οδήγησε την Επιτροπή στην παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η νομοθεσία της Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων χρονολογείται από το 1991, και παρείχε μεγάλες προθεσμίες για την εφαρμογή της. Τα κράτη-μέλη είχαν διορία μέχρι το τέλος του 2000 για να διασφαλίσουν την κατάλληλη επεξεργασία για τα λύματα των μεγάλων οικισμών, και μέχρι το τέλος του 2005 για τα λύματα οικισμών μεσαίου μεγέθους και τις απορρίψεις λυμάτων στα ύδατα και στις εκβολές ποταμών από μικρούς οικισμούς.

Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας, και οι τελευταίες αναφορές των ελληνικών αρχών καταδεικνύουν ότι σε 5 οικισμούς(Προσοτσάνη, Δοξάτο, Ελευθερούπολη, Γαλάτιστα, Βαγιά) εξακολουθούν να μην υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για επεξεργασία λυμάτων. Για τρεις άλλες περιοχές (Πολύχρονο, Χανιώτη και Δεσφίνα) η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που κατατέθηκαν είναι είτε ελλιπείς, είτε δείχνουν αδυναμία συμμόρφωσης με τα κατάλληλα μέτρα.

Σχόλια