Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για διακρίσεις στη φορολόγηση μερισμάτων

0

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η χώρα μας απαλλάσσει από το φόρο εισοδήματος μερίσματα που διανέμονται από ελληνικές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα ενώ φορολογεί μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη:

«Ενόσω η διαφορετική αυτή μεταχείριση εφαρμόζεται σε μερίσματα από εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις χώρες ΕΟΧ/EΖΕΣ, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για διακριτική μεταχείριση που αντιβαίνει στη συνθήκη της ΕΚ, η οποία εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Η χώρα μας απαντώντας στην αιτιολογημένη γνώμη που της είχε αποστείλει η Επιτροπή, είχε αντιτάξει ότι τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μερίσματα από την αλλοδαπή έχουν το δικαίωμα πίστωσης φόρου κατά τα προβλεπόμενα (δηλαδή ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να εκπέσει από τον καταβλητέο φόρο εισοδήματος από πηγές εξωτερικού) για οποιοδήποτε φόρο που όντως παρακρατήθηκε στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι, λόγω της προοδευτικότητας της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η μέθοδος της πίστωσης είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερης φορολογίας, για το λόγο αυτό αποφάσισε την παραπομπή της χώρας μας.

Σχόλια