Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με τροπολογία υπουργείου Εργασίας

0

Τροπολογία που δίνει παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λογω αναπηρίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014 εφόσον εκκρεμεί ιατρική κρίση στις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) καταθέτει σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

Η παράταση χορηγείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία εξέτασης και με την όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία αυτής της ιδιαίτερα ευαίσ­θητης πληθυσμιακής ομάδας, μετά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν από τις πρόσφατες απεργίες του ιατρικού προσωπικού. Η τροπολογία γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας από το Υπουργείο Εργασίας για ορ­γανωτική ανασυγκρότηση με στόχο την ελαχιστοποίηση των διαδικασιών και αναβάθμισης του έργου των ΚΕΠΑ.

Με την ένταξη επιπλέον προσωπικού στο Ειδικό Σώμα Ιατρών των Υγειονομικών Επιτροπών, καθώς και με την κατάρτιση λίστας 43 μόνιμων και μη αναστρέψιμων παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, έχει δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε πολλούς πολίτες και πλέον δεν χρει­άζεται να επαναξιολογούνται.

Σχόλια