Παράταση έως 28 Σεπτεμβρίου της υποβολής δηλώσεων για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα

0

Μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, η οποία κανονικά έληγε την 30η Απριλίου 2012. Ομοίως, με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1083 παρατείνεται έως την 28η Σεπτεμβρίου 2012 και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, η οποία κανονικά έληγε στις 31 Μαϊου 2012.

Η παράταση στις προθεσμίες αποφασίστηκε για λόγους διευκόλυνσης των φορολογουμένων στην υποβολή οριστικών δηλώσεων μέσω του δικτύου TAXISnet.


 

Σχόλια