Παράταση έως 30/11 για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

0

Μετά την αντίδραση του κυβερνητικού επιτρόπου το Δ.Σ. οδηγήθηκε σε νεότερη απόφαση για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30-11-2016.

Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε η αρχική αντίδραση του κυβερνητικού επιτρόπου στο Ταμείο, αφού μετά την τοποθέτηση του αρμόδιου Υφυπουργού στην Βουλή και την αποδοχή του σχετικού αιτήματος για παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,
δεν εξέφρασε διαφωνία επ΄ αυτής.

Συνεπώς, ισχύει τελικά η απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, για τους ασφαλισμένους σε όλους τους κλάδους του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ,  έως και την 30η Νοεμβρίου
2016.