Παράταση εργασιών για την Επιτροπή σύνταξης του νέου Κ.Πολ.Δικ.

0

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, παρατείνεται η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έως τις 15 Ιουνίου.

Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίος ο ορισμός νέας ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, καθώς στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση, αποφασίστηκε η τροποποίηση της απόφασης 30268/22.4.2013 (ΦΕΚ Β’ 1083/30.4.2013) ως εξής:

” Oρίζουμε την 15η Ιουνίου 2014 ως νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.”

Υπενθυμίζεται, ότι όσο το σχέδιο νόμου για το νέο Κ.Πολ.Δικ. βρισκόταν σε διαβούλευση, η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε την αντίθεση της [link] προς αυτό, καθώς όπως υπογραμμίστηκε, τόσο η φιλοσοφία, όσο και οι επιμέρους ρυθμίσεις του Σχεδίου προσκρούουν σε βασικές αρχές του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης, επιδρούν αρνητικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, προσβάλλουν δικαιώματα των πολιτών, σε αντίθεση με προφανείς παρεμβάσεις υπέρ των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ υποβαθμίζουν το έργο και τον θεσμικό ρόλο των δικηγόρων.
 

Σχόλια