Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

0

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης παρατείνεται μέχρι την 31-3-2005 η ισχύς των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων που είχαν χορηγηθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την 7-1-1994 και λήγουν μέχρι την 31-3-2005.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η κατοχή των κυνηγετικών όπλων με τέτοιες άδειες είναι νόμιμη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για ανανέωσή τους στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφάλειας του τόπου κατοικίας τους.