Παράταση προθεσμίας διόρθωσης και κατάργηση αμάχητου χαρακτήρα του τεκμηρίου των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

0

Έγγραφο Ένωσης Αμίσθων Υποθυκοφυλάκων Ελλάδος