Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για αυθαίρετα

0

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών για υπαγωγή στη ρύθμιση αυθαιρέτων αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’1911 (ΚΥΑ 30109).

Την παράταση είχε ζητήσει από τις 7.6.2012 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι και τις 14.9.2012 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 24 του ν.4014/2011, ενώ μέχρι και τις 31.12.2012 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για αυθαίρετα

Σχόλια