Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/95,για τους κατοίκους εσωτερικού, σε δήμους των νομών Αττικής και Καβάλας

0

 

Με αποφάσεις του Προέδρου και διευθύνοτος συμβούλου της ΕΚΧΑ ΑΕ, οι οποίες επικυρώθηκαν με απόφασεις του Δ.Σ της εταιρείας, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/95, εως τις 14/10/2015, για τους κατοικους εσωτερικού, σε δήμους των νομων Αττικής και Καβάλας.

Tο έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ για την παράταση των προθεσμιών και τους δήμους που αφορά.

Σχόλια