ΕΤΑΑ: Παράταση Ρύθμισης

0

Ακολουθεί η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΤΑΑ :

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

www.tnomik.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/15 έως 2/6/2015 για ληξιπρόθεσμες έως 1/4/2015 οφειλές με προυπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.

Επιπροσθέτως προβλέπεται η καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέρα της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

ΑΘΗΝΑ, 29/4/2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ