Παράταση στην εφαρμογή του νόμου για τις ΔΕΚΟ

0

Ο διάλογος με τους εργαζόμενους θα αρχίσει σύντομα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη, ώστε να προωθηθεί η μεταρρύθμιση για τις ΔΕΚΟ προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο δεν στοχεύει στους εργαζόμενους αλλά στη βελτίωση της εργασίας τους και των συνθηκών και στην εξυγίανση των οικονομικών των ΔΕΚΟ.

Υπενθυμίζεται ότι με νέο πλαίσιο θα λειτουργούν οι ΔΕΚΟ από το προσεχές φθινόπωρο, καθώς μέχρι τότε, θα έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου, στόχος του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είχε καθοριστεί και το χρονοδιάγραμμα μετάβασης των ΔΕΚΟ στο νέο καθεστώς, το οποίο εκτός των άλλων προβλέπει και δραστική περικοπή των αμοιβών των διοικητικών συμβουλίων, αλλά και την υπογραφή νέων κανονισμών προσωπικού στις ζημιογόνες ΔΕΚΟ.

Οι προσλήψεις θα γίνονται αρχικά με δοκιμαστική περίοδο επτά μηνών, και στη συνέχεια θα μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, αλλά θα τελούν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ

Οι κρίσιμες ημερομηνίες μετάβασης των ΔΕΚΟ στο νέο καθεστώς είναι:

– Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης νέων κανονισμών προσωπικού στις ζημιογόνες ΔΕΚΟ είναι η 30.4.2006.

– Ημερομηνία υποβολής του Σχεδίου του προσαρμοσμένου Καταστατικού είναι η 15.5.2006.

– Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής του Καταστατικού για κάθε δημόσια επιχείρηση είναι η 30.6.2006.

– Καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι η 1.7.2006.

– Ημερομηνία υποβολής των σχεδίων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας είναι η 30.8.2006.

– Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι η 30.9.2006.

– Καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι η 30.9.2006.

– Καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι η 31.12.2007.

Σχόλια