Παράταση της αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κω

0

Κατόπιν του σεισμού που έλαβε χώρα την 21η Ιουλίου 2017 στην περιοχή της νήσου Κω, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι για προληπτικούς λόγους που συνδέονται με την αποφυγή συνωστισμού πλήθους σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες της Κω, για τη διευκόλυνση του ελέγχου ύπαρξης τυχόν ζημιών στο οικείο δικαστικό κτίριο, καθώς και για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των διαδίκων, των συνηγόρων τους και των μαρτύρων, αναστέλλεται, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα δημοσιευθεί η λειτουργία όλων των δικαστικών υπηρεσιών (Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο) του Δικαστικού Μεγάρου Κω από το πρωί της 29ης Ιουλίου έως και την 4η Αυγούστου 2017.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο ο χρόνος της ως άνω αναστολής θα παραταθεί με νέα σχετική πράξη του Υπουργού.

Σχόλια