ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012 : Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

0

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012), στην οποία προβλέπεται η παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και παράταση ισχύος της ρύθμισης, η οποία αφορά την καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από το μισθωτή μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Ειδικότερα, στο άρθρο 5 της ΠΝΠ προβλέπεται παράταση για ένα χρόνο της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για οφειλές έως 200.000 ευρώ και παράλληλα, στο άρθρο 6 προβλέπεται παράταση μέχρι το τέλος του 2013 της ισχύς της διάταξης του ν. 3853/2010, στην οποία ορίζεται ότι στις μισθώσεις διατηρητέων καθώς και στις περιπτώσεις που ο μισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης, μπορεί να αποχωρήσει καταβάλλοντας ως αποζημίωση στον ιδιοκτήτη ένα ενοίκιο (άρθρο 6 ΠΝΠ).

Η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 18η Δεκεμβρίου 2012.

Σχόλια