Παράταση της ρύθμισης για τα αυθαίρετα

0

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ν. Ταγαράς προχώρησε στην έκδοση απόφασης με την οποία παρατείνεται κατά ένα έτος η ισχύς της ρύθμισης για την τακτοποίηση όλων των κατηγοριών αυθαιρέτων του Ν. 4178/2013.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η οποία βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, δίνεται παράταση δώδεκα μηνών στην προθεσμία υποβολής δήλωσης αυθαιρέτου. Συνεπώς, η νέα προθεσμία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου του 2016.

Παράλληλα, με την ίδια υπουργική απόφαση τροποποιείται παλαιότερη απόφαση που προέβλεπε υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν την δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου σε έξι (6) μήνες. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσα σε 2 χρόνια από την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου. Με αυτή τη ρύθμιση, πολίτες και μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα τη δήλωση υπαγωγής και να ξεκινήσουν την αποπληρωμή των ειδικών προστίμων αλλά να υποβάλλουν τα σχέδια που απαιτούνται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου του 2018.

Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και ενόψει του αυξημένου όγκου των δηλώσεων του νόμου 4178, που δείχνει την αναγκαιότητα της καταγραφής των αυθαιρέτων αλλά και την αποδοχή των ρυθμίσεων από τους πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, κατά τους πρώτους 15 μήνες εφαρμογής οι δηλώσεις ανέρχονταν σε περίπου 300 έως 400 την ημέρα, με σημαντική αύξηση κοντά στην ημερομηνία λήξης των προθεσμιών.

Συνολικά από τις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ήδη εισπραχθεί άνω των 2,2 δισ. ευρώ και αναμένονται ακόμη άνω του 1 δισ. ευρώ, από όσους έχουν ήδη υποβάλει δήλωση.
 

Σχόλια