Παράταση του χρόνου προσωρινής κράτησης ανηλίκων κατηγορούμενων

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αντ. Ρουπακιώτης, σκοπεύει να προσθέσει στο νομοσχέδιο του Κώδικα περί Ναρκωτικών διάταξη, με την οποία θα προβλέπεται παράταση του χρόνου προσωρινής κράτησης των ανήλιkων κατηγορούμενων για τέλεση εγκλημάτων, τα οποία τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών (βιασμός, ανθρωποκτινία κ.α.).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα νομοθετική διάταξη, η προσωρινή κράτηση ανηλίκων φαίνεται να παρατείνεται για ακόμα έξι μήνες και συνεπώς, θα αγγίζει το χρονικό διάστημα του ενός έτους καθώς σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (άρθρ. 282 παρ. 5 ΚΠοινΔ), ο μέγιστος χρόνος προσωρινής κράτησης ανηλίκου ανέρχεται ήδη σε έξι μήνες.

Παράλληλα, διατηρείται η διάταξη, με την οποία επιτρέπεται στο δικαστήριο να παρατείνει το χρόνο της προσωρινής κράτησης για τρεις μήνες, σε περίπτωση που αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι στις επόμενες τριάντα ημέρες από την αναβολή, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος (άρθρ. 291 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠοινΔ).

Το σκεπτικό της τροπολογίας του υπουργού είναι να εξαλειφθεί το φαινόμενο απόλυσης προσωρινά κρατούμενων ανηλίκων ιδιαίτερης επικινδυνότητας, πριν αυτοί οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σχόλια