Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, τροποποιείται η με αριθμό 27322οίκ./3-4-2015 (B΄ 566) απόφασή του Υπ. Δικαιοσύνης και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 18 Μαΐου 2015.
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 27322οίκ./3-4-2015 απόφασή μας.

Σχετικά άρθρα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχόλια