Παράταση χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

0

Μία τελευταία παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου θα δοθεί στον χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη. Διευκρινίζεται πάντως ότι ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής του φόρου δεν θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υποβολής, καθώς όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης.
Μέσω της σχετικής ανακοίνωσης το Υπουργείο Οικονομικών παροτρύνει τους λογιστές και τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία να μεριμνήσουν για την σωστή κατανομή του χρόνου υποβολής των δηλώσεων και την ενημέρωση των φορολογουμένων για τις αρνητικές επιπτώσεις της εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί πλήρως, παρότι ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων είναι υπερδιπλάσιος του περσινού.
Μία τελευταία παράταση θα δοθεί και για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η καταληκτική ημερομηνία για την ρύθμιση –που έληγε κανονικά στις 16 Ιουλίου 2012- παρατείνεται επίσης μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις περί ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά λόγω του ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012 δίνεται και για την υποβολή του εντύπου Ε9.
 

Σχόλια