Παρατείνεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση χρεών έως 30 Απριλίου 2012

0

Την εγκύκλιο ΠΟΛ 1088 εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.8 του ν.4038/2012 (δημοσίευση σε ΦΕΚ Α΄14/2-2-2012).

Λόγω της πληθώρας των αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας –η οποία είχε οριστεί στις 30 Μαρτίου 2012- ορίζεται στην εγκύκλιο ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση η 30η Απριλίου 2012. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμα έως 29 Φεβρουαρίου 2012 χρέη προς το Δημόσιο.

Σχόλια