Παρατηρήσεις του ΣτΕ επί του ΠΔ για τα πρατήρια καυσίμων

0

Εξήντα πέντε παρατηρήσεις επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός και εκτός σχεδίου πόλεων έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα τ ο ΣτΕ έκρινε:

– Παράνομη τη διάταξη του σχεδίου ΠΔ που παρατείνει τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων που δεν έχουν προσαρμοστεί μέχρι σήμερα στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί λειτουργίας των βενζινάδικων.

– Μη νόμιμη τη διάταξη που εξαιρεί τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν ήδη από την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το σύστημα ελέγχου διαρροών.

Επίσης το ΣτΕ ζήτησε από την Πολιτεία να :

– Επανεξετάσει αν ενδείκνυται να αυξηθεί η ελάχιστη απόσταση των 20 μέτρων εγκατάστασης βενζινάδικου από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, που θέτει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Επισημαίνεται ότι η Πολιτεία στην περίπτωση αυτή πρέπει να λάβει υπόψη της την «αρχή της προφυλάξεως», που επιβάλλει «την λήψη των αναγκαίων μέτρων προς αποφυγή ενδεχομένων δυσμενών συνεπειών από επικίνδυνες δραστηριότητες».

– Επανεξεταστεί η διάταξη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει μεγάλη αύξηση της επιτρεπόμενης χωρητικότητας των δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

– Προσδιορίσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η εγκατάσταση υπέργειων δεξαμενών στα βενζινάδικα, όπως προβλέπει το ΠΔ.

– Προστεθεί και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με το ΣτΕ στα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν μπορούν να πωλούνται και να αποθηκεύονται φιάλες υγραερίου, όπως προέβλεπε το σχέδιο διατάγματος.

Τέλος, με το διάταγμα καθορίζονται νέες ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης των πρατηρίων βενζίνης από το οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας.

Σχόλια