Παρατυπίες διαπιστώνονται από τον Συνήγορο του Πολίτη στη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης

0

Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «το Έθνος», διαπιστώνει σειρά παρατυπιών σε δεκάδες διαδικασίες προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για ασάφειες στις προκηρύξεις, παραβίαση κανόνων στη δημοσιοποίηση τους, πλημμελή τήρηση του πρακτικού επιλογής και παραλείψεις στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων, ενώ αναφέρεται ότι τα παραπάνω απαντώνται συχνότερα κατά τη διαδικασία πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών, καθηγητών αορίστου χρόνου στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, μεταφραστών, αλλά και πολλών άλλων.

Ειδική μνεία γίνεται για την προφορική συνέντευξη, η οποία χαρακτηρίζεται, σχεδόν αναμφισβήτητα, το μέσο επιλογής με τη μεγαλύτερη πιθανότητα υποκειμενικής κρίσης.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην μη τήρηση πρακτικών στις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων με προφορική συνέντευξη, γεγονός που δεν διασφαλίζει, σύμφωνα με την έκθεση, την αξιοκρατική επιλογή και τη σωστή αξιοποίηση της τεχνικής συνέντευξης.

Σχόλια