Παρέμβαση για την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά εργαζόμενης για τη μετατροπή των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Η ενδιαφερόμενη υπέβαλλε την 1η Νοεμβρίου του 2004 στο διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) αίτηση για τη μετατροπή των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου που είχε συνάψει ανελλιπώς από το 2001, σε αορίστου.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΔΣ της ΔΕΠΟΣ ζήτησε από το ΑΣΕΠ να κρίνει εάν εργαζόμενη πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων, τρεισήμισι σχεδόν χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού αιτήματός της.

Το ΑΣΕΠ αποφάνθηκε ότι η συμβασιούχος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μετατροπή των διαδοχικών συμβάσεών της σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ΑΣΕΠ, το ΔΣ της ΔΕΠΟΣ δεν έλαβε απόφαση περί μετατροπής των συμβάσεων της συμβασιούχου σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Όπως σημειώνει η αρχή, επειδή οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν παρείχαν κάποια εξήγηση σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, ο Συνήγορος απηύθυνε δύο επιστολές προς τη ΔΕΠΟΣ με τις οποίες επισήμανε την άρνηση συνεργασίας της διοίκησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ η μη συμμόρφωση με αποφάσεις του ΑΣΕΠ αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Όπως σημειώνει η αρχή, η διοίκηση της ΔΕΠΟΣ δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις προτάσεις του Συνηγόρου και την εφαρμογή της απόφασης του ΑΣΕΠ.

Σχόλια