Παρέμβαση στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

0

Ως αδικαιολόγητη χαρακτηρίζεται η καθιέρωση γενικών κανόνων απόλυτης απαγόρευσης εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε περιοχές, που διέπονται από κάποιο ειδικό, ή γενικό καθεστώς προστασίας, χωρίς εξέταση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιοχής εγκατάστασης και του προτεινόμενου κάθε φορά έργου, σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Η Ένωση παρενέβη ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου συζητείται υπόθεση, που αφορά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου. Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΝ, «η εισαγωγή τέτοιων γενικών αποκλεισμών, έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/28, που περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικούς στόχους για τη διείσδυση των Α.Π.Ε. Περαιτέρω, το άρθρο 13 της συγκεκριμένη Οδηγίας ορίζει ότι οι κανόνες, που εφαρμόζουν τα κράτη για την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ, πρέπει να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι. Όμως η εισαγωγή γενικών απαγορεύσεων δεν είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπό το φως αυτής της παραδοχής, πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ακόμα και οι διατάξεις του Συντάγματος».;

Σχόλια