Παρέμβαση της ΑΠΔΠΧ για καταχωρήσεις στον «Τειρεσία»

0

Συστάσεις προς την εταιρία «Τειρεσίας» και δύο τράπεζες απευθύνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις υπ’ αριθμ. 58, 59, 60/2009 αποφάσεις της σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον χρόνο εγγραφής αρνητικών οικονομικών στοιχείων πελατών τω τραπεζών στο «Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφορά (ΣΟΣ)» του «Τειρεσίας».
Η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι οι τράπεζες οφείλουν πρώτα να ενημερώνουν εγγράφως τους πελάτες τους για τις καταγγελίες των συμβάσεων πιστωτικών καρτών στις οποίες προχωρούν λόγω χρεών και μετά να ενημερώνουν τη βάση δεδομένων του «Τειρεσία». Επιπλέον, η εταιρία «Τειρεσίας» είναι υποχρεωμένη να μην καταχωρεί αρνητικά δεδομένα στο ΣΟΣ προτού λάβει στα χέρια της τη βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει επιδοθεί στους πελάτες της η έγγραφη καταγγελία της σύμβασης πιστωτικής κάρτας.

Σχόλια