Παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγγελέα για την αποχή των μηχανικών

0

Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει αναλάβει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι κινητοποιήσεις των μηχανικών έχουν ως άμεση συνέπεια την αδράνεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας δηλώνονται οι αιτήσεις για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και εκδίδονται οι βεβαιώσεις των μηχανικών για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η οποία έχει επιβαρύνει τα έσοδα του δημοσίου και έχει δυσχεράνει τις συναλλαγές των πολιτών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Να σημειωθεί ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχει αποφασίσει την αναστολή όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης από 19 Οκτωβρίου έως και 28 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών καθώς στην υποχρεωτική ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.