Παρέμβαση του ΣτΠ για τη μείωση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στο Παλαιό Ψυχικό

0

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Συνήγορος του Πολίτη σχετικά με την πρόσφατη τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι τιμές των ακινήτων στο Παλαιό Ψυχικό θα υπολογίζονται από το 2012 και εφεξής με τις αντικειμενικές αξίες του 2008, αντί των αυξημένων αξιών που είχαν καθιερωθεί για να ισχύουν από το έτος 2011 και μετά.

Με βάση τις νέες αυτές διατάξεις, εφόσον έχει ήδη βεβαιωθεί φόρος με τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης υψηλότερους, θα διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2012, ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών είχε επισημάνει ότι η υπέρμετρη αύξηση των αντικειμενικών αξιών μόνο στις περιοχές του Παλαιού Ψυχικού συνιστούσε σε μεγάλο βαθμό διακριτική μεταχείριση των πολιτών, ιδίως των μισθωτών και συνταξιούχων, σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Επικράτεια, όπου οι αντικειμενικές αξίες έχουν παγώσει.

Επίσης, με νεώτερο έγγραφό της προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τον Ιούλιο του 2013, η Αρχή είχε τονίσει ότι το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να είναι πράγματι αντικειμενικό και να μην πλήττει δυσανάλογα ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Παράλληλα, είχε ζητήσει να εξετασθεί εκ νέου το ζήτημα του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να υπάρξει μέριμνα για τους μισθωτούς και συνταξιούχους της περιοχής αυτής που πλήττονται δυσανάλογα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αρχής, έχει ήδη ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας του έτους 2012 από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.