Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για διαγραφή οφειλης από τη ΔΕΗ

0

Δικαίωση πολίτη για διαγραφή οφειλής από τη ΔΕΗ επιτεύχθηκε με την παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη. Ο πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο διαμαρτυρόμενος επειδή η ΔΕΗ τον επιβάρυνε με οφειλή που αφορούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κατάστημα, κατά την χρονική περίοδο που δεν ήταν πλέον ο ίδιος, μισθωτής του ακινήτου. Προηγουμένως, είχε απευθυνθεί με αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία, επισυνάπτοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών, λύση μίσθωσης, καθώς και βεβαίωση ασθενείας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Αρχή με έγγραφο της προς τo αρμόδιο κατάστημα της ∆ΕΗ ΑΕ, ζήτησε την επανεξέταση του αιτήματος.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ∆ΕΗ ΑΕ προχώρησε στη διαγραφή της οφειλής, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 16.943,63 ευρώ, αφού διαπίστωσε ότι, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου έγινε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχούσε στο οφειλόμενο ποσό, πραγματικός χρήστης του ακινήτου δεν ήταν ο ίδιος πολίτης.