Παρέμβαση του Συνήγορου του πολίτη για τα αντικειμενικά τεκμήρια διαβίωσης

0

Οδηγία απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών προς τις Εφορίες της χώρας παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα αμφισβήτησης από τους πολίτες των τεκμηρίων διαβίωσης και την αντίστοιχη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, ο «Συνήγορος του Πολίτη» είχε καταθέσει πόρισμα στο Υπουργείο με θέμα «Έλλειψη πληροφόρησης φορολογουμένων αναφορικά με τη δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου διαβίωσης του άρθρου 16 §1θ ΚΦΕ» τονίζοντας ότι προϋπόθεση για τη συνταγματικότητα της επιβολής τεκμηρίων διαβίωσης αποτελεί η δυνατότητα αμφισβήτησης τους από τους πολίτες.

Στο σχετικό κείμενο μάλιστα, γινόταν αναφορά στην πάγια τακτική των Δ.Ο.Υ. αφενός να μην ενημερώνουν τους πολίτες για το δικαίωμα αυτό και αφετέρου να αρνούνται την παραλαβή και την εξέταση των σχετικών αιτήσεων.

Το Υπουργείο έκανε δεκτή την πρόταση της ανεξάρτητης αρχής και απέστειλε εγκύκλιο προς τις εφορίες και τις ελεγκτικές υπηρεσίες περιγράφοντας τη διαδικασία ανταπόδειξης αναγνωρίζοντας στους πολίτες το δικαίωμα αμφισβήτησης και ανατροπής των τεκμηρίων αντικειμενικών δαπανών.

Πλέον, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα ελέγχει την ακρίβεια των ισχυρισμών και των αποδεικτικών στοιχείων και εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, θα μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη προβαίνοντας σε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου.