Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα πιστοποιητικά αστικών γεγονότων

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, υποστήριξε ότι συνιστά προσβολή της χρηστής διοίκησης και ματαίωση του δικαιώματος σύναψης γάμου, η εμμονή της ελληνική διοίκησης στην προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από πολίτη χώρας της Ε.Ε. , στην οποία είναι αδύνατον να εκδοθεί , λόγω διαφορετικής νομοθεσίας.

Μάλιστα με αφορμή υπόθεση «Δελτίου διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης», ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι όταν τα κρίσιμα στοιχεία αστικής κατάστασης μπορούν να αποδειχθούν με εναλλακτικούς τρόπους, δεν είναι δυνατόν οι ελληνικές διοικητικές αρχές να μην τα αποδέχονται, λόγω έλλειψης επικύρωσής τους κατά το διεθνές δίκαιο, παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν εκδοθεί από μέλος της Ε.Ε.

Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι ένα είδος πιστοποιητικού μπορεί μεν να είναι απαραίτητο για την άσκηση κάποιου δικαιώματος στη χώρα μας, ωστόσο ενδέχεται να είναι εντελώς άγνωστο ως θεσμός σε κάποιο άλλο μέλος Ε.Ε, γεγονός που πρέπει να οδηγήσει στην αποδοχή εναλλακτικών τρόπων πιστοποίησης αστικών γεγονότων.

Σχόλια