Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις καθυστερήσεις στην καταβολή του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων

0

Την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος προς τους δικαιούχους του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων επισημαίνει σε πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η ανεξάρτητη αρχή παρενέβη στο θέμα ύστερα από σωρεία αναφορών από συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τη σοβαρή καθυστέρηση στην είσπραξη του εφάπαξ τους. Δεχόμενος ότι «σκοπός της θέσπισης του εφάπαξ βοηθήματος είναι η μείωση των συνεπειών της μετάβασης των εργαζομένων από τον οικονομικά ενεργό στον μη ενεργό βίο» και ότι «η διαχρονική επιμήκυνση του απαιτούμενου χρόνου απόδοσης της εν λόγω παροχής στους συνταξιούχους, που σύντομα προβλέπεται να φτάσει τα δύο έτη, ουσιαστικά αναιρεί σε μεγάλο βαθμό τον κοινωνικό σκοπό που οφείλει να υπηρετεί», ο ΣτΠ επιχείρησε να διερευνήσει τα αίτια το φαινομένου. Έτσι, διαπίστωσε ότι το κύριο πρόβλημα είναι το οικονομικό και η έλλειψη χρηματοδότησης, ενώ καταγράφηκε επίσης ανεπάρκεια σε προσωπικό.
«Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα του Ταμείου είχε επισημανθεί ήδη με παλαιότερη αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε και ήταν αναμενόμενη η εμφάνιση του προβλήματος στο άμεσο μέλλον», σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Εξάλλου, εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι σε πολλές αιτήσεις για χορήγηση του βοηθήματος, η καθυστέρηση εξέτασης και απάντησης των αιτήσεων αυτών θα μπορούσε να γεννήσει έννομα συμφέροντα υπέρ των πολιτών.
Προχωρώντας σε συστάσεις προς το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να εκδίδει τη διοικητική πράξη-απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών και να συμμορφώνεται με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.
«Η διοικητική πράξη πρέπει να αναγράφει το χρηματικό ποσό που δικαιούται ο ασφαλισμένος, τον νομοθετικά προβλεπόμενο χρόνο αποπληρωμής του, τον χρόνο που το Ταμείο δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του, καθώς και τα δικαιώματά που γεννώνται στον ασφαλισμένο από την καθυστέρηση αυτή», προσθέτει. Ακόμα, δεν παραλείπει να υπογραμμίσει πως «απαιτείται εκτενής και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του υπουργείου, της Διοίκησης του Ταμείου και των κοινωνικών εταίρων για τις οποιεσδήποτε μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου».

Σχόλια