Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το ειδικό τέλος ακινήτων

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (απ. 1972/2012) και την πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (απ. 1101/2012), θεωρεί ότι πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη για εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού του τέλους ηλεκτροδότησης και επιβάλλεται να επανασχεδιαστεί η διαδικασία είσπραξής του, ως δημόσιο έσοδο.

Η ανεξάρτητη αρχή, με σχετική ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι έχει επανειλημμένως τονίσει τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από την επιβολή και την είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είχε κριθεί αντισυνταγματική η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους καθώς με τη συγκεκριμένη πρακτική προσβάλλεται η ελευθερία των συμβάσεων, η οποία αποτελεί ειδική εκδήλωση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Επίσης, με την πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει προσωρινά εκτελεστό χαρακτήρα, κρίνεται παράνομη η παρέμβαση του νομοθέτη στη σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και προβλέπεται ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης ως κύρωση για οφειλή του τέλους αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της προσωπικότητας.

Σχόλια