Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη υπέρ των δικαιωμάτων δικηγόρου

0

 

Έλληνας δικηγόρος, κατέθεσε, το Δεκέμβριο του 2015, αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη, κατά του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος, ζητώντας τη διαμεσολάβηση της Ανεξάρτητης αρχής, για την εφαρμογή μιας σειράς ατομικών δικαιωμάτων του, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο του ιδίου όσο και των πελατών του.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος κατέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, σε συνέχεια μιας σειράς αναπάντητων αιτήσεών του προς το δικηγορικό σύλλογο, σχετικά με: (α) τη διαβίβαση, από το δικηγορικό σύλλογο, των προσωπικών δεδομένων του σε τρίτο, (β) την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και των πελατών του (γ) τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του,  καθώς για μια σειρά αντίστοιχων, σχετικών ζητημάτων, για τα οποία, με προηγούμενη σχετική δήλωσή του, είχε ρητώς αρνηθεί να παραχωρήσει την απαιτούμενη συναίνεσή του.

Ο Συνήγορος του πολίτη, εξετάζοντας τη σχετική αναφορά, ζήτησε από το δικηγορικό σύλλογο να απαντήσει στο μέλος του, ως οφείλει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Δεδομένου δε ότι και πάλι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση εκ μέρους του δικηγορικού συλλόγου, ο Συνήγορος του Πολίτη, απέστειλε νεότερη υπόμνηση της υποχρέωσης του δικηγορικού συλλόγου να απαντήσει στο μέλος του, καθιστώντας σαφές ότι, εκ της αρμοδιότητας του, θα μπορούσε να προχωρήσει στη λήψη μιας σειράς μέτρων. Μετά από αυτή, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση του δικηγορικού συλλόγου, εντός της ταχθείσης, εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη, προθεσμίας. 

Αναλυτικά η επιστολή-υπόμνηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το δικηγορικό σύλλογο

 

Σχόλια