Παρουσίαση του συστήματος “ΑΡΙΑΔΝΗ”

0

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτσης, ο υφυπουργός κ. Ν. Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Κ. Βλαχάκης παρουσίασαν χθες το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Σήμερα, οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών (γεννήσεις, γάμοι, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια, θάνατοι) δηλώνονται στα Ληξιαρχεία των δήμων. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια θα έπρεπε να γνωστοποιούνται στους ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να γίνονται οι ανάλογες μεταβολές στη χορήγηση των επιδομάτων και των συντάξεων.

Όμως, το ανεπαρκές σύστημα μηχανογράφησης των ασφαλιστικών ταμείων και των ληξιαρχείων σε συνδυασμό με την αδυναμία ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών καθιστούν το υπάρχον σύστημα αναποτελεσματικό δημιουργώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για ανεξέλεγκτα φαινόμενα παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η προκληθείσα ζημία στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά ετησίως τα 400.000.000 ευρώ.

Το σύστημα της απογραφής των συνταξιούχων φαίνεται να λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατασταλτικός χαρακτήρας του μέτρου δε συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

Στο πλαίσιο λοιπόν της καταπολέμησης της ανομίας θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2013 το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί να κάνει ένα μεταρρυθμιστικό άλμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της διάσωσης των ασφαλιστικών ταμείων.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του νέου συστήματος ανατίθεται στους συμβολαιογράφους της χώρας το έργο της πιστοποίησης και της ηλεκτρονικής καταχώρισης των μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών. Ο συμβολαιογράφος θα ταυτοποιεί τα προσωπικά στοιχεία και θα ενημερώνει για τις αλλαγές ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας. Από την εφαρμογή αυτή, τα νέα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονικής Ασφάλισης-ΗΔιΚΑ και Υπ. Οικονομικών).

Στο πλαίσιο της παρουσίασης [PDF] του συστήματος «Αριάδνη» διευκρινίστηκε ότι η καταβαλλόμενη στο συμβολαιογράφο δαπάνη σε περίπτωση γνωστοποίησης θανάτου θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία, σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης δε θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση ενώ οι μόνες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται επιβάρυνση του δηλούντα για τη δαπάνη του συμβολαιογράφου είναι οι γνωστοποιήσεις γάμου και διαζυγίου.

Τέλος, τονίζεται ότι με το σύστημα «Αριάδνη», αφενός θα προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό και οικονομικά μετρήσιμο όφελος και αφετέρου θα γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια, καθώς το κράτος θα αποκτήσει ένα μηχανισμό που θα υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη και δε θα επιτρέπει τη γέννηση παραβατικών συμπεριφορών.