Παρουσιάστηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή το σχέδιο νόμου περί μετανάστευσης

0

Παρουσιάστηκε χθες στην Κυβερνητική Επιτροπή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπη Παυλόπουλο το σχέδιο νόμου «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελείται από 20 κεφάλαια και 97 άρθρα, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενοποίηση της άδειας διανομής και εργασίας σε μία πράξη η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας, την ουσιαστική ενεργοποίηση των περιφερειακών επιτροπών μετανάστευσης, την εξέταση κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής λόγων που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την οριοθέτηση με σαφή τρόπο της χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους και την καθιέρωση άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης.

Παράλληλα, οι περισσότερες από τις κατηγορίες αδειών διαμονής ανανεώνονται ανά διετία προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των αλλοδαπών, ενώ οι κατηγορίες και οι τύποι αδειών διαμονής συστοιχούνται πλήρως προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα εποχιακής εργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας μετάκλησής του. Το χρονικό διάστημα απασχόλησής του δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους έξι μήνες, ανά ημερολογιακό έτος, ενώ οι άδειες αυτές δεν μπορούν ν ανανεωθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Σχόλια