Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τη δια βίου εκπαίδευση

0

Τη δυνατότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ να δημιουργούν ινστιτούτα δια βίου μάθησης προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση που παρουσίασε χτες η Υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου. Παρόμοια ινστιτούτα θα μπορούν να ιδρύουν και τα επιμελητήρια, η ΓΣΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία θα ζητούν δίδακτρα και θα δίνουν πιστοποιητικά σπουδών.

Η φοίτηση στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να είναι μικρής ή παρατεταμένης διάρκειας, μερική ή εντατική, με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, ενώ είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κάποιος και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ένα πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 250 ώρες διδασκαλίας. Εξαίρεση αποτελούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που μπορούν να υλοποιούν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα όρια ωρών διδασκαλίας. Τέλος, το νομοσχέδιο ορίζει πως σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης.

Σχόλια