Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τη μεταναστευτική πολιτική

0

Το νομοσχέδιο περί μεταναστευτικής πολιτικής που πρόκειται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή, παρουσίασε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αθανάσιος Νάκος. Ο κ. Νάκος σημείωσε ότι ο νέος νόμος αποτελεί μια σαφή προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

Καταργείται η άδεια εργασίας και ενοποιείται με την άδεια διαμονής σε μια πράξη που εκδίδεται από τον ΓΓ της Περιφέρειας, ενώ το σύνολο της διαδικασίας για την έκδοση της άδειας διαμονής ανατίθεται στην Περιφέρεια. Παράλληλα, ανατίθεται στο υπουργείο Εσωτερικών η έκδοση κάποιων αδειών διαμονής, όπως αυτές που εκδίδονται σε διευθυντικά στελέχη εταιριών και αλλοδαπούς πολίτες που πρόκειται να επενδύσουν στην Ελλάδα και αυτές που εκδίδονται σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα και πρόνοια για την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα και εισάγεται ο θεσμός του “”επί μακρόν διαμένοντος”” κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που χορηγείται σε όσους αλλοδαπούς διαμένουν στη χώρα πάνω από πέντε χρόνια.

Σχόλια