Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τη χειραγώγηση της αγοράς

0

Παρουσίασε χθες ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης, το νομοσχέδιο για τη χειραγώγηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στο οποίο ορίζεται ότι ανώτατο όριο προστίμου τόσο για χειραγώγηση, όσο και για εμπιστευτική πληροφόρηση είναι τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι για τη στοιχειοθέτηση κακουργήματος θα πρέπει να υπάρξουν παράλληλα πολλές προϋποθέσεις, με κύριες να διαπιστώνεται εξαπάτηση, η συναλλαγή να ανέρχεται πάνω από 1 εκατ. ευρώ, η αποκόμιση οφέλους πάνω από 300.000 ευρώ, καθώς και να διαπιστώνεται δόλος. Παράλληλα, δεν απαιτείται η ύπαρξη πρόθεσης από τον παραβάτη σε περίπτωση χειραγώγησης μέσω συναλλαγών ή σχετικών εντολών, αλλά δίνεται η δυνατότητα άμυνας σε αυτόν, προκειμένου να αποδείξει ότι οι συναλλαγές διενεργήθηκαν για θεμιτούς λόγους και ότι συνάδουν προς τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς. Στην περίπτωση χειραγώγησης μέσω της διάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών απαιτείται απόδειξη ότι ο διαδίδων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τον ψευδή ή παραπλανητικό χαρακτήρα των πληροφοριών.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδική διαδικασία για την ταχεία και ουσιαστική δικαστική εξέταση των προσφυγών κατά των σχετικών διοικητικών κυρώσεων, ενώ έχουν διαγραφεί οι περισσότερες ανακριτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχουν παραμείνει οι κρινόμενες ως απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη, το νομοσχέδιο ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο τις ρυθμίσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς.

Σχόλια