Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο

0

Το νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο το οποίο αφορά στους κανόνες των σχέσεων μεταξύ του κράτους από τη μία και από την άλλη των μέσων ενημέρωσης ή των προσώπων που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Βασικό του σημείο είναι ότι πλέον βασικός μέτοχος δεν θα θεωρείται πλέον αυτός που έχει το 5% αλλά το 1% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Ως παρένθετα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι και οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι τρίτου βαθμού. Ακόμη δεν θα είναι δυνατή η επίκληση της οικονομικής αυτοτέλειας. Παράλληλα, στις ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα προστίθεται και η ιδιότητα του εταίρου των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης ΜΜΕ ή των επιχειρήσεων που καταρτίζουν δημόσιες συμβάσεις ή των νομικών προσώπων, ενώ απαγορεύεται στις επιχειρήσεις ΜΜΕ να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών.

Τέλος προβλέπεται μεταβατική περίοδος τεσσάρων μηνών για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων ΜΜΕ και των επιχειρήσεων ανάληψης δημόσιων συμβάσεων προς τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Το νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή θα κατατεθεί σε μία εβδομάδα στη Βουλή.

Σχόλια