Παρουσιάστηκε το σ/ν για την επιτάχυνση της Πολιτικής Δίκης

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με σκοπό την επιτάχυνση απονομής της Πολιτικής Δικαιοσύνης. Ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για νομοσχέδιο που μεριμνά για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης με αφετηρία τον απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στον καθοριστικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων στην απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν ο σημαντικός ρόλος των δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών επιμελητών στη δικαστική και εξώδικη διαδικασία. Επιπλέον, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη εισαχθεί στην Ποινική και Διοικητική Δικονομία θα εμφανιστούν άμεσα. Ως προς τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε, προβλέπεται μεταξύ άλλων: η διεύρυνση της υλικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου με την αύξηση των χρηματικών ορίων (ποσών). Με άλλα λόγια, στα Ειρηνοδικεία θα υπάγονται προς επίλυση διαφορές μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, αντί για του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και οι διαφορές από σύμβαση μίσθωσης με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 600 ευρώ, αντί των 450 που είναι σήμερα. Η υπαγωγή στα Μονομελή Πρωτοδικεία διαφορών άνω των 20.000 και μέχρι 120.000 ευρώ και για μίσθωμα πάνω από 600 ευρώ. Η εκδίκαση υποθέσεων με αντικείμενο από 120 χιλιάδες ευρώ και άνω από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία. Επιπλέον, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων θα κρίνονται κατ’ έφεση από τα Μονομελή Πρωτοδικεία και οι αποφάσεις των Μονομελών Πρωτοδικείων θα ελέγχονται από το Εφετείο, που θα έχει στη σύνθεση του έναν μόνον εφέτη. Παράλληλα, όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο μονομελούς συνθέσεως θα κρίνονται κατ’ αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, που θα δικάζει με τριμελή σύνθεση και όχι από πενταμελή σύνθεση όπως ισχύει σήμερα. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, εξάλλου, αναμορφώνεται το πλαίσιο για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών και η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς παύει να είναι υποχρεωτική. Στο νομοσχέδιο περιέχεται και πρόβλεψη κατά την οποία θα προηγείται η εκδίκαση των υποθέσεων εκείνων που δεν θα υπάρχει εμμάρτυρη απόδειξη, δηλαδή δεν θα καταθέτουν μάρτυρες και καταργείται η πολύπλοκη διαδικασία του προελέγχου των αιτήσεων αναιρέσεως από τον εισηγητή δικαστή, που επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο, ενώ καταργείται και η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στον Εισαγγελέα και όχι στους διαδίκους απαξιώνει βασικές συνιστώσες της αστικής δίκης, καταστρατηγεί τις θεμελιώδεις αρχές της διαθέσεως και της ισότητας και εξυπηρετεί σκοπιμότητες.Τέλος, προβλέπεται και η θέση σε ισχύ της ηλεκτρονικής δικηγορίας, καθώς η κατάθεση και επίδοση δικογράφων θα γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σχόλια