Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

0

Παρουσιάστηκε χθες από τους υπουργούς Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη και Δικαιοσύνης Αν. Παπαληγούρα, το σχέδιο νόμου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η διεύρυνση του ορισμού που αφορά στα βασικά εγκλήματα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διεύρυνση του ορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεοι να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, όπως οι ορκωτοί λογιστές, οι κτηματομεσίτες, οι δημοπράτες, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες και οι δικηγόροι.

Σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη, με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 2331/95 που λειτουργεί ήδη, να έχει πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, χωρίς να δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο. Επιπλέον, αρμόδια για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για το έγκλημα της κατάχρησης της αγοράς είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαληγούρας είπε ότι με το νομοσχέδιο εισάγεται επιτέλους και στη Ελλάδα το νομοθετικό πλέγμα ρυθμίσεων που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στη σχετική κοινοτική οδηγίας της Ε.Ε. για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο κ. Παπαληγούρας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η καθημερινή κίνηση κεφαλαίων στο σύγχρονο κόσμο ισούται περίπου με την αξία του ετήσιου όγκου συναλλαγών του παγκόσμιου εμπορίου, δηλαδή διακινούνται 1.000 δισ. δολάρια κάθε μέρα, και συμπλήρωσε ότι τα ασύλληπτα αυτά ποσά παρέχουν ποικίλες δυνατότητες για τη χρησιμοποίηση του πιστωτικού συστήματος ως «πλυντηρίου βρώμικου χρήματος», που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών σκοπών, όπως είναι η τρομοκρατία.

Σχόλια