Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

0

Παρουσιάστηκε εχθές, 3 Οκτωβρίου, το νέο σχέδιο νόμου σχετικά με την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, και το οποίο πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών, κ. Κ. Χατζηδάκης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του ως άνω νομοσχεδίου, και συγκεκριμένα:

· Την ίδρυση μίας  Κεντρικής  Αρχής, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών    Επενδύσεων, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

· Την δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και της ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον επενδυτή (self-assessment), με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.

· Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρευστότητα στις επενδύσεις, με την καταβολή ολόκληρου του ποσού της επιχορήγησης κατά την έγκριση μίας επένδυσης

·  Εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των  επενδύσεων

· Βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης για τα υδατοδρόμια και ορισμός μίας και μόνης υπηρεσίας που αναλαμβάνει να συντονίσει όλες τις σχετικές με την αδειοδότηση αρχές

·  Ίδρυση εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs)

Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο, σύμφωνα με το Υπουργείο, τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες σχέδιο νόμου