Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου για το νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟ

0

Το σχέδιο νόμου για το νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟ παρουσίασε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Πέτρος Τατούλης. Τα βασικά του σημεία είναι τα εξής:

– η αποκέντρωση, με την οποία η Κεντρική Υπηρεσία θα περιοριστεί σε επιτελικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο.
– η μουσειακή πολιτική, με την οποία η Γενική Διεύθυνση Μουσείων αναλαμβάνει την προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού, ενώ τα μεγάλα μουσεία μετατρέπονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα.
– η εκλογίκευση του συστήματος Εφορειών Αρχαιοτήτων με την ενίσχυση του επιστημονικού τους έργου και τη δημιουργία πολυδύναμων κέντρων.
– η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης και συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού, το Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών και το Συμβούλιο Περιφερειακών Διευθυντών.

Για τις προσλήψεις που θα απαιτηθούν ο κ. Τατούλης ανέφερε ότι υπολογίζονται σε περίπου 3.500, ενώ διευκρίνισε ότι από το σύνολο των προσλήψεων, με τις οποίες θα καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις του υπουργείου, θα αξιοποιηθούν περίπου 2.000 συμβασιούχοι.

Σχόλια