Παύση 1,5 μηνός σε δικηγόρο για μη εξόφληση δανείου από πελάτη

0

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επέβαλε προσωρινή παύση 1,5 μηνός σε δικηγόρο για μη τήρηση των διατάξεων εκείνων του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας που αφορούν την ιδιωτική ζωή των δικηγόρων.

Ο δικηγόρος ζήτησε και έλαβε από πελάτη του το έτος 2007 το ποσό των 22.000 ευρώ ως δάνειο για την αγορά διαμερίσματος, δίνοντας την υπόσχεση στον πελάτη του ότι μέσα σε δύο μήνες θα επιστρέψει το ποσό. Αντί όμως να επιστρέψει το ποσό, δεν εμφανιζόταν ούτε στο τηλέφωνο.

Μετά από σχετική καταγγελία του πελάτη, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, έκρινε ότι η ασυνέπεια του δικηγόρου, δεν προκύπτει ότι οφείλεται σε έκτακτες αντιξοότητες της προσωπικής ή επαγγελματική ζωής του. Και η συμπεριφορά αυτή είναι αντίθετη στον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογία που επιβάλλουν στους δικηγόρους να έχουν συνέπεια στις συναλλαγές τους και στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή τους.

Σχόλια