Πειθαρχική δίωξη για παράλληλη δικηγορία καθηγητών νομικών σχολών

0

Αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη για παράβαση του Κώδικα Δικηγόρων ασκήθηκε σε καθηγητές νομικών σχολών πανεπιστημίων που ασκούν παράλληλα και δικηγορία.

Οι έξι διωκόμενοι τελούν σε μερική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος αλλά παραβιάζουν συνειδητά τη διάταξη που καθορίζει τα όρια άσκηση της δικηγορίας για την περίπτωσή τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές – δικηγόροι δεν επιτρέπεται να παρίστανται σε δικαστήρια κατώτερα του Εφετείου.

Οι υποστηρικτές της διάταξης ισχυρίζονται ότι η παράσταση νομικού καθηγητή ενώπιον Μονομελών ή και Τριμελών Πλημμελειοδικείων ενέχει τον κίνδυνο επηρεασμού του δικαστή, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να ήταν μαθητής τους.

Σημειώνεται ότι κάθε πράξη ή παράσταση που τελείται ενώπιον των δικαστηρίων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα επιτρεπόμενα ( Aρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας Αναθεωρητικό Δικαστήριο και Εφετείο), ισοδυναμεί με πράξη που τελείται από μη δικηγόρο και έχει τις ανάλογες συνέπειες.

Σχόλια