Πειθαρχική ποινή σε δικηγόρο για αναξιοπρεπή συμπεριφορά

0

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επέβαλε σε δικηγόρο ποινή προσωρινή παύσης έξι μηνών για αναξιοπρεπή συμπεριφορά, καθώς ιδιοποιήθηκε χρήματα του εντολέα του.
Ειδικότερα, ο δικηγόρος παρέλαβε από εταιρεία μετρητά 2.735 ευρώ και επιταγή 1.500 ευρώ με εντολή να εξοφλήσει οφειλή της εταιρείας προς τη ΔΕΗ. Όμως ο δικηγόρος ιδιοποιήθηκε τα μετρητά χρήματα και πλαστογράφησε και εισέπραξε την επιταγή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να πληρώσει εκ νέου την οφειλή της προς τη ΔΕΗ.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΣΑ έκρινε ότι η συμπεριφορά του είναι χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής για δικηγόρο και ότι η εν λόγω συμπεριφορά του προκάλεσε δυσμενή σχόλια και τρώση του κύρους του δικηγορικού σώματος. Ακόμη, έκρινε ότι η συμπεριφορά του δικηγόρου αντιβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Σχόλια