Περαίωση χωρίς Προσωπικά Δεδομένα ?

0

Μείζον θέμα έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την φορολογική περαίωση πολλών δικηγόρων της Αθήνας. Συγκεκριμένα, σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επικοινωνία της αρμόδιας ΔΟΥ με τον φορολογούμενο, οι επιμελητές της ΔΟΥ προχωρούν σε θυροκόλληση του σχετικού φύλλου με αποτέλεσμα τα φορολογικά δεδομένα όλων των τελευταίων ετών να είναι πλέον προσιτά στον καθένα.

Δεδομένου, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τίθεται το ερώτημα αν αυτό οφείλεται στον υπερβάλλοντα ζήλο των συγκεκριμένων υπαλλήλων ή αν πραγματικά εκτελούν σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Καθώς επισης το συγκεκριμένο θέμα, έχει τεθεί ως ερώτημα και στους αρμόδιους φορείς θα παρακαλούσαμε να μας αποστείλετε τυχόν σχετικές πληροφορίες στο e-mail: info@lawnet.gr

Σχόλια