Περιορίζεται η γραφειοκρατία

0

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, έξι από τα συνολικά 208 πιστοποιητικά θα αναζητούνται εφεξής αυτεπάγγελτα από τις οργανικές μονάδες των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Ειδικότερα, οι πολίτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι πλέον να εξουσιοδοτούν αυτούς τους φορείς για το πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ληξιαρχικής πράξης γάμου και ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους, αναφέροντας την υποχρέωσή τους για την αναζήτηση των εν λόγω δικαιολογητικών.

Από το συγκεκριμένο μέτρο εξαιρούνται το ΑΣΕΠ, το οποίο δεν αναζητά αυτεπάγγελτα αυτά τα πιστοποιητικά, καθώς επίσης το Ειδικό Ληξιαρχείο, από το οποίο δεν μπορούν να αναζητούν αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες τα δικαιολογητικά για γεγονότα που έχουν συμβεί στο εξωτερικό.

Σχόλια