Πιθανή η αποζημίωση οικοδομικών συνεταιρισμών

0

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας καθιστά πιθανή την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων από το Δημόσιο σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που δεν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης .

Με την απόφαση 1422/2006 ενδέχεται να δοθεί το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, των οποίων η οικιστική καταλληλότητα εγκρίθηκε μεν από το 1987, αλλά το ΥΠΕΧΩΔΕ αρνήθηκε τελικά να τους εντάξει στο σχέδιο πόλης.

Το Α Τμήμα του ΣτΕ (επταμελής σύνθεση), αναίρεσε αντίθετες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Εφετείου και ανέπεμψε την υπόθεση στα διοικητικά δικαστήρια για νέα κρίση, με σκεπτικό όμως που αποτελεί, πιθανότατα, πρόκριμα για τη νέα απόφασή τους.

Oπως έκρινε το ΣτΕ, οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος του 1987 (93), για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και την έκδοση πράξης οικοδομικής καταλληλότητας, έχουν τεθεί από το νομοθέτη αποκλειστικά χάριν του «γενικού δημοσίου συμφέροντος» και «αποβλέπουν στην προστασία των οικοδομικών συνεταιρισμών, όταν αυτοί προτίθενται να αποκτήσουν εκτάσεις για οικιστική εξυπηρέτηση».

Η υπόθεση απασχόλησε το ΣτΕ, κατόπιν προσφυγής οικοδομικού παραθεριστικού συνεταιρισμού αξιωματικών της Αστυνομίας, που διεκδικούσε από το ΥΠΕΧΩΔΕ αποζημίωση ύψους 4.402.054,29 ευρώ (1,5 δισ. δρχ.).

Ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός ζήτησε το 1994 από το ΥΠΕΧΩΔΕ έγκριση οικιστικής καταλληλότητας και έγκριση χωροθέτησης για την έκταση των 169.132 τ.μ. που έχει στην Αγία Τριάδα Γραμματικού. Το υπουργείο την ενέκρινε και, ακολούθως, έστειλε στο ΣτΕ σχέδιο Π.Δ. για την ένταξη της περιοχής στο πολεοδομικό ρυθμιστικό σχέδιο. Ομως, το ΣτΕ έκρινε παράνομο το Διάταγμα, καθώς δεν αναφερόταν σε περιοχή επέκτασης νόμιμα υφισταμένου πολεοδομικού οικισμού.

Εκτοτε, το ΥΠΕΧΩΔΕ, αντί να το προσαρμόσει προς τις παρατηρήσεις του ΣτΕ και να το στείλει πίσω για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, δεν προχώρησε σε καμία κίνηση.

Ετσι, ο συνεταιρισμός προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της άρνησης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η αίτηση όμως απορρίφθηκε και ο συνεταιρισμός προσέφυγε εκ νέου, διεκδικώντας την προαναφερθείσα αποζημίωση.

Σχόλια