Πιέσεις για αλλαγή της νομοθεσίας για τους πλοιάρχους

0

Αλλαγή του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα και υπό τον οποίο απαγορεύεται σε πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλαμβάνουν καθήκοντα πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου σε σκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία ζητεί με ανακοίνωσή της η Κομισιόν. Η Επιτροπή σημειώνει σχετικά ότι οι εν λόγω νομοθετική πρόβλεψη αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, κατά το μέρος που αυτό αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.;

Σχόλια